Privacybeleid

Introduction. Univar Solutions Inc ("Univar Solutions") streeft ernaar de privacy van haar klanten en leveranciers te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Univar soutient les droits fondamentaux relatifs à la confidentialité et à la protection des données, ainsi que la conformité vis-à-vis des lois nationales et internationales sur la confidentialité, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Informations personnelles que vous nous fournissez. Univar Solutions recueille les informations personnelles que vous nous fournissez pour créer un compte, lorsque vous nous contactez, utilisez nos outils en ligne relatifs au compte, signalez des problèmes de service, répondez à des sondages, participez à des concours et promotions, ou communiquez avec nous de toute autre façon. Ces informations peuvent inclure votre nom et vos coordonnées, notamment votre adresse de facturation, votre adresse e-mail et vos numéros de téléphone, ainsi que votre numéro de carte de crédit et d'autres informations que vous fournissez lorsque vous passez une commande. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw account en uw gebruik van onze diensten, waaronder uw rekeningnummer en uw factuur- en betalingsgeschiedenis. Wij kunnen ook informatie verzamelen zoals uw leeftijd, geslacht en postcode wanneer u onze websites bezoekt of contact met ons opneemt.

Wij kunnen informatie verzamelen die automatisch door uw webbrowser naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat doorgaans uw Internet Protocol (IP) adres, de identiteit van uw Internet service provider, de naam en versie van uw besturingssysteem en browser, de datum en tijd van uw bezoek, de pagina die u naar Univar Solutions bracht, en de pagina's die u binnen en buiten ons bedrijf bezoekt. Wij kunnen ook gegevens en informatie over u verkrijgen van derden, zoals kredietinformatie van kredietbureaus of andere informatie van sociale netwerkplatforms.

Hoe mogen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken? Wanneer wij uw informatie verzamelen, combineren met andere informatie uit meerdere bronnen, verwerken en analyseren, voldoen wij als volgt aan onze wettelijke verplichtingen

Het bijhouden van persoonsgegevens;
het bewaren en vernietigen op passende wijze;
bescherming van persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking; en
te zorgen voor passende technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerking van gegevens kan noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde belangen van Univar Solutions of een derde partij. De verwerking van gegevens kan noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren.

In het bijzonder kan uw persoonlijke informatie worden gebruikt :

om u een efficiënte en effectieve klantenservice te bieden;
om de producten, informatie en diensten waar u om vraagt te leveren;
om bestellingen te verwerken die u op onze websites plaatst;
voor analytische doeleinden, met inbegrip van het combineren met informatie van derden;
om de inhoud, functionaliteit, prestaties en bruikbaarheid van onze website te verbeteren;
om technische ondersteuning en probleemoplossing te bieden;
in verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen;
voor andere wettelijk toegestane doeleinden; en
voor bepaalde andere doeleinden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.
In bepaalde omstandigheden kan Univar Solutions uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw informatie op andere manieren te gebruiken.

Uw keuzes

Wij respecteren uw recht om te beslissen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Waar nodig vragen wij u uw keuzes aan te geven op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen. Als u e-mails of marketingcommunicatie ontvangt, kunt u zich te allen tijde "afmelden" voor deze dienst door gebruik te maken van de afmeldingsfunctie in de e-mails en communicatie.

Hoe delen wij uw persoonlijke informatie?

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw informatie als volgt delen, maar ook op manieren die wij van tijd tot tijd aan u kunnen beschrijven:

Binnen Univar Solutions en de Univar Solutions-familie van bedrijven en filialen voor de doeleinden die in deze online privacyverklaring worden uiteengezet.
Met onze externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Onze externe dienstverleners zijn verplicht voldoende waarborgen te gebruiken om de vertrouwelijkheid te handhaven en mogen deze informatie alleen gebruiken om diensten aan Univar Solutions te leveren. Univar Solutions verkoopt, verhuurt of verhandelt uw persoonlijke informatie niet. Univar Solutions kan uw persoonlijke informatie doorgeven buiten het land of de geografische regio waarin u zich bevindt. De wet- en regelgeving in die regio biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming. Als dit het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat wij passende maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.
Overdrachten en zakelijke transacties. Univar Solutions kan een of meer van haar bedrijven kopen, verkopen, vormen of anderszins reorganiseren of aandelen of activa verkopen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie. Een dergelijke transactie kan de bekendmaking van uw informatie aan potentiële partners of kopers inhouden. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn en dat er strikte geheimhoudingsbepalingen gelden.
Naleving van wetten en bescherming van onze rechten en die van anderen. Wij kunnen persoonlijke informatie vrijgeven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens bekendmaken om mee te werken aan een overheidsonderzoek, om een mogelijk misdrijf te voorkomen of te onderzoeken (bv. fraude of identiteitsdiefstal), om onze online gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om onze eigen rechten of eigendom, het eigendom of de veiligheid van onze gebruikers of anderen te beschermen.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om product- of promotionele reclame te sturen, tenzij u daarmee hebt ingestemd.

Externe links

De websites van Univar Solutions kunnen links bevatten naar andere sites die door derden worden beheerd. Univar Solutions is niet verantwoordelijk voor de handelingen en het privacybeleid van websites van derden, of voor het gebruik of de bescherming van uw informatie op dergelijke websites.

Cookies en andere opslagtechnologieën

Univar Solutions kan "cookies" gebruiken op onze websites. Een cookie is een stukje informatie dat door een website wordt verzonden en op uw harde schijf of in uw tijdelijk geheugen wordt opgeslagen. U wordt om uw toestemming gevraagd en u kunt op elk moment uw cookie-instellingen in uw webbrowser wijzigen of onze cookies verwijderen. Wij kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren voor onze websites vast te leggen of om statistieken te verzamelen over het aantal bezoekers van onze websites en bestandsaanvragen, gebruikte browsertypes en andere geaggregeerde gegevens. Univar Solutions kan ook duidelijke pixelbestanden (bijv. GIF's, PNG's, enz.) gebruiken om online reclame te helpen beheren door informatie te verzamelen in verband met advertenties die verkeer naar onze websites sturen. De levensduur van deze cookies varieert van verwijdering aan het einde van een browsersessie tot 60 dagen voor voorkeursinstellingen. Sommige koekjes zijn tot een jaar houdbaar. Univar Solutions verzamelt geen geolocatiegegevens.

Analytische gegevens

Deze website kan gebruik maken van webanalysediensten van Google Inc ("Google"). Deze analysediensten maken gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google mag deze informatie gebruiken in overeenstemming met zijn privacybeleid. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Remarketing

Deze website kan gebruik maken van remarketingdiensten van Google AdWords, Facebook, LinkedIn, AddThis en Turn en mogelijk andere diensten om op websites van derden te adverteren voor bezoekers die eerder onze websites hebben bezocht. Alle door ons verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met onze online privacyverklaring. Waar nodig zal u om toestemming worden gevraagd en indien u dat wenst, kunt u zich volledig afmelden voor op interesses gebaseerde reclame via uw cookie-instellingen of door permanent een browser plug-in te gebruiken.

Gebruik van speciale functies of gebieden van onze websites

Sommige van onze websites bevatten speciale functies, zoals enquêtes, inhoud onder licentie, een online winkel of met een wachtwoord beveiligde gedeelten. Op deze websites van Univar Solutions, waaronder, maar niet beperkt tot, onze investeerders- of wervingssites, kunnen specifieke privacyverklaringen staan. Op deze websites kan u worden gevraagd om in te stemmen met speciale voorwaarden voor uw gebruik van de speciale functie of het met een wachtwoord beveiligde gedeelte.

Openbare forums. Wij kunnen chatrooms, blogs, discussieforums, bulletinboards of andere soortgelijke openbare forums aanbieden waar u en andere gebruikers van onze website kunnen communiceren. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wet- of regelgeving, zijn de in de online privacyverklaring beschreven beschermingen niet van toepassing op informatie (waaronder persoonsgegevens) die u vrijwillig plaatst en/of verstrekt in deze openbare forums. Alle informatie die u deelt in een openbaar forum is openbare informatie en kan door iedereen worden bekeken of verzameld, ook door derden die zich niet houden aan onze Online Privacy Verklaring. Univar Solutions is niet verantwoordelijk voor iets dat gebeurt als gevolg van informatie die u openbaar maakt of deelt via onze websites.

Privacy van kinderen. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen om onze producten of diensten te verkopen of te promoten. Bezoekers moeten minstens 18 jaar oud zijn om zich te registreren of informatie voor een enquête in te dienen. Als u denkt dat iemand onder de achttien jaar persoonlijke informatie naar Univar Solutions heeft gestuurd, neem dan onmiddellijk contact met ons op via onderstaand adres en wij zullen redelijke inspanningen leveren om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze databases te verwijderen.

Veiligheid. Univar Solutions volgt industriestandaardpraktijken om de informatie die we verzamelen te beveiligen om onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking van de informatie te voorkomen. Deze beveiligingspraktijken omvatten technische, administratieve en fysieke waarborgen. Univar Solutions gebruikt passende maatregelen om persoonlijke informatie onder haar beheer te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Univar Solutions neemt commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.

Wij hebben ook procedures om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u en alle toepasselijke regelgevende instanties in kennis stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging.

SSL Bescherming. Bepaalde met een wachtwoord beveiligde delen van onze websites vereisen een beveiligde verbinding met uw computer. Wij gebruiken een coderingstechnologie die Secure Socket Layers (SSL) heet. Er blijft een beveiligde verbinding bestaan totdat u het beveiligde deel van de site verlaat. Univar Solutions kan echter de veiligheid van de overdracht van persoonlijke informatie via internet niet garanderen.
Wachtwoordbeveiliging. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoorden. Wij hebben het recht aan te nemen dat iedereen die een van onze websites bezoekt met een wachtwoord dat aan uw account is gekoppeld, daartoe gerechtigd is. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van personen die onze websites bezoeken met behulp van een wachtwoord dat aan uw account is gekoppeld. Als u denkt dat uw wachtwoord gecompromitteerd is, moet u uw wachtwoorden onmiddellijk wijzigen.
Retentie. Uw persoonlijke gegevens kunnen door Univar Solutions worden bewaard zolang de wet dit vereist. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens veilig vernietigen in overeenstemming met ons interne beleid en onze procedures.

Uw rechten. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens omvatten de mogelijkheid om:

om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en bepaalde andere aanvullende informatie die onder deze Privacykennisgeving valt;
uw persoonlijke gegevens te corrigeren indien deze onjuist of verouderd zijn;
om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen;
om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, met name wanneer de organisatie zich beroept op haar legitieme belangen als rechtsgrondslag voor de verwerking;
uw gegevens in een draagbaar formaat over te dragen, met name wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd;
een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie in te trekken;
om geen promotionele berichten meer te ontvangen;
zich afmelden voor de dienst die ons toestaat uw informatie te delen met derden voor promotionele doeleinden; en
verzoeken om verdere verwerking te beperken in geval van een geschil over de juistheid of de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u een persoonlijke account of profiel op een van onze websites hebt aangemaakt, moet u sommige of al uw persoonlijke gegevens kunnen inzien en bijwerken. Als u andere persoonlijke informatie wilt inzien, bijwerken of corrigeren, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. In de meeste gevallen zullen wij de vereiste informatie bijwerken als wij geen reden hebben om uw verzoek te beperken of te weigeren zoals toegestaan of vereist door de wet, of als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren.