Productspecificatie

Ethylacetaat is een laagkokend, snel verdampend oplosmiddel met een milde, aangename geur. Het wordt veel gebruikt bij het formuleren van drukinkten, kleefstoffen en lakken. Het is een niet-HAP-oplosmiddel met een uitstekende activiteit voor de meeste coatingharsen. Ethylacetaat is mengbaar met de meeste organische oplosmiddelen en kan worden gebruikt in schonere mengsels voor het verwijderen van olie, vet en vuil.

 

Bewaar in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Blijf weg van hitte, vonken en open vuur.

Meer informatie
SKU 2032077
Package Type Metal Pail
Kleur Colorless
Geur Mild, Fruity
Kookpunt 76 - 77°C
Vlampunt -4°C Closed cup.
Verdampingssnelheid 4.5 (diethyl ether = 1)
Relatieve dichtheid 0.899 - 0.903 @ 20°C
Oplosbaarheid in water Soluble in water
Verdelingscoëfficiënt 0.68
Zelfontbranding temperatuur 427°C
Supplier UNIVAR
Toepassingen Industrieel oplosmiddel,Industriële toepassing,Cosmetica

Ethylacetaat - 17 Kg Can

49,00 €
Min. hoeveelheid van 8: 392,00 €
Op voorraad
Al onze prijzen zijn zonder BTW
Dalende prijzen
  • 8 49
  • 49 49,00 € elk als je wat koopt 8
  • 46 46,00 € elk als je wat koopt 12
    ( 6% besparing )
  • 42 42,00 € elk als je wat koopt 24
    ( 14% besparing )
Aantal:
Standaard verzending - GRATIS

Onze producten worden doorgaans 5 tot 7 werkdagen na de orderverwerking geleverd